13122233

امروزه هتلهای زنجیره ای بزرگ با متحد شدن عرصه را برای فعالیت و رقابت هتلهای کوچکتر تنگ کرده اند .  با سالها تجربه در تبدیل سرمایه از دست رفته به هتلهای در حال رشد، و با مشاورین اهل فن که تجربیات گسترده ای در تمامی سطوع مدیریتی، فروش و بازاریابی، و تعیین منابع و تهیه تجهیزات دارند همواره در کنار شما خواهیم بود.


اگر مایل به افزایش سودهی هستید , پاسخ شما در گرو همکاری با شرکت ماست . ما راه حل های عملی را برای بهبود خدمات نوین هتلی در اختیارتان خواهد گذاشت و کلیه مسئولیت  آموزش پرسنل و تعیین منابع مورد نیاز و عملیات نوسازی هتل را بر عهده میگیریم. در این صورت شما کلیه مزایای یک مدیر اجرائی و یک نماینده تبلیغاتی  مجرب را در مشاوران با تجربه ما خواهید یافت.   

* مشاوره از ساخت تا افتتاح هتل و رستوران
* استراتژی های قبل و بعد از افتتاح هتل
* تجزیه و تحلیل مکان یابی و طرح ریزی اولیه
* ارزیابی فعلی و ارائه پیشنهادات نوین هتلی
* سنجش و آموزش پرسنل و مدیران میانی
* طراحی و تدوین استانداردهای بین المللی
* تدوین لیست مادر کلیه تجهیزات مورد نیاز
* تدوین شرح وظایف پرسنل و مدیران
* مشاور در ایجاد رستورانهای تخصصی در هتل
* ایجاد منوهای مدرن و آموزش طبخ غذاهای فرنگی توسط سرآشپزهای مجرب خارجی

 

تماس با :  تیم حرفه ای راه اندازی رستوران و کیترینگ