1dee

سایت تخصصی برای  سرآشپز و استاد آشپزی و قنادی و شیرینی پزی حرفه ای

سفره خونه سایت تخصصی اساتید آشپزی و قنادی در ایران است .این سایت با گردآوری تمامی منابع و ماخذ مطالب در زمینه آشپزی و قنادی و نیز مطالب آموزشی در صدر سایتهایی است که در اینترنت میتوان از آنها اثری یافت .

آکادمی تربیت سرآشپز ,شف قناد و نانوا و شاطر و اعزام به خارج