6644

آموزشگاه خیاطی و گلدوزی البرز نارمک

مدیر: زينت السادات جلالي مقدم


نشانی: تهران -  نارمك - دردشت - چهارراه كامياب - ش 167
شماره تلفن: 77908356