7556

آموزشگاه خياطي ایرانپارس

مدیر: فيروزه اسلامي


نشانی: تهران میدان  رسالت - خ مدني - نرسيده به ايستگاه مترو گلبرگ - سمت چپ - ش 78
شماره تلفن: 77890133
77909262