66544

آموززشگاه خیاطی و گلدوزی وافجر

 

مدیر: شهناز بيرجندي

نشانی:  تهران  خ كارگر جنوبي - خ خطيب - نرسيده به بيمارستان بهارلو - پلاك 90 طبقه همكف
شماره تلفن: 55668023