8287

آموزشگاه خياطي ندایی

مدیر : آلار ندایی

تماس :

88952045

آدرس :   تهران -منطقه 06 - م. جهاد (فاطمی) - خ. بیستون - ش. 14