8656

آموززشگاه خیاطی و گلدوزی شیدا

مدیر : نیک سرشت 

تماس :

55387045

آدرس :  تهران -منطقه 11 - م. منیریه - پ. 1054 - ط. سوم