43454

آموزشگاه خیاطی والفجر

آدرس : تهران -منطقه 11 - م. رازی (گمرک) - خ. زربافیان - خ. خطیب - به سمت بیمارستان بهارلو - پ. 90

تماس : 55668023

مدیر : شهناز بیرجندی