776

آموزشگاه خیاطی و گلدوزی آبنوس

تماس : 77531088

مدیر : محمد آبادی

آدرس : تهران -منطقه 12 - سعدی - خ. هدایت - سه راه کاشف - ک. عشقی - ک. پیراسته - پ. 18