884

آموزشگاه خیاطی و گلدوزی جوان

آدرس : تهران -منطقه 06 - ولی عصر - بعد از تقاطع انقلاب - پ. 483 - ط. پنجم - واحد شمالی

تماس : 66415145