757

آموزشگاه خیاطی مهرگان

تماس : 77470994

مدیر : خیاط کاشانی

آدرس : تهران -منطقه 13 - پیروزی - نبش خیابان چهارم نیروی هوایی - پ. 127