844674

آموزشگاه خیاطی نمونه

آدرس : تهران -منطقه 08 - نارمک - نبش نصراله زاده - پ. 1 - واحد 2

تماس : 77905894    -  9121977132

مدیر : تفضلی