3339

آموزشگاه خیاطی چارقد 

مدیر : فرینوش شیرغانی

تماس : 9125473919     -  66038807

آدرس : تهران -منطقه 2 - بهبودی - بالاتر از چهارراه مستعانیه - پلاک 127