7567

آموزشکاه خیاطی اطلس

مدیر : خانم بیدق دار

تماس :66034478

آدرس : تهران -منطقه 02 - آزادی - روبروی کارخانه زمزم - پ. 413 - ط. دوم