3339

آموززشگاه خیاطی و گلدوزی آیدینا

تماس : 22539731

آدرس : تهران -منطقه 04 - استادحسن بنا (مجیدیه) شمالی - ک. مقدم - پ.