8656

آموزشگاه خیاطی بانو فرهنگی

آدرس : تهران -منطقه 04 - رسالت - خ. نیروی دریایی - ک. حقیقی - پ. 32 - ط. اول

تماس :  9196462068  -   77202532