0789

آموزشگاه نقاشی و طراحی ایزد یکتا

مدیر : بیگلر زاده

آدرس : تهران -منطقه 05 - بزرگراه کاشانی - بین سازمان برنامه و شاهین - ساختمان تخت جمشید - پ. 510 - ط. سوم - واحد 15

تماس :

44141271  -   الی 3 

44123898