v86576

آموزشگاه هنر و موسیقی ویلن

با 45 سال سابقه با استفاده از متد های ساده و علمی و امکانات آموزشس با همنوازی هنر آموز از جلسه دوم با سازهای مختلف

 

آدرس : سعادت آباد

تماس : 09365794119