644

 

فلوت 35000 ساله اولین آلت موسیقی جهان.
این فلوت از استخوان یک کرکس عظیم الجثه ساخته شده و به دوران پارینه سنگی تعلق دارد.
یک گروه باستان شناس این فلوت را در دهکده ی ach در جنوب آلمان یافته اند.
ارتفاع این فلوت 22 سانتی متر و قطر دهانه ی آن 2.5 سانتی متر است.
همچنین دارای پنج سوراخ و یک برش v شکل در یک انتها است.
برای نواختن این فلوت قسمت v شکل را جلوی دهان قرار داده و در آن میدمیده اند.البته قسمت انتهایی این فلوت از محل سوراخ پنجم شکسته است.
تحقیقات نشان داده است که این فلوت قادر به تولید دامنه ی نتی همانند فلوت های مدرن امروزی بوده است.
کشف این ابزار موسیقی نشان دهنده ی شروع تمدن در دوره ی پارینه سنگی است.

 

 

بانک مرجع اطلاعات آموزشگاه های هنر و موسیقی و نقاشی

بانک مرجع اطلاعات فروشگاه لوازم نقاشی,موسیقی,هنر