56

سازهای ایرانی از لحاظ نوع وشکل توليدصوت به سه گروه تقسیم می شوند:۱: سازهای زهی: تار ، دوتار ، سه تار ، عود ، تنبور ، رباب ، کمانچه ، سنتور ، قانون ( زخمه ای )

 ۲: سازهای بادی: نی ، فلوت ، سرنا ، نی انبان ، کرنا ، با لابان ، دوزله ، قره نی ، نفير، دونيه


۳:سازهای ضربی: تنبک ،دف ، دایره ، دهل ، نقاره ، سنج


بانک مرجع اطلاعات آموزشگاه های هنر و موسیقی و نقاشی

بانک مرجع اطلاعات فروشگاه لوازم نقاشی,موسیقی,هنر