7365

 

طباخي ساعي با نان سنگك داغ در خدمت شما عزيزان است

منوي طباخي ساعي :

كله پاچه كامل
زبان
بنا گوش
مغز
پاچه
چشم
آبگوشت ساده
آبگوشت با مغز
سيراب شيردان كامل
پرس سيراب شيردان
شيردان

 

تماس : 88884859

آدرس : تهران - خیابان ولبعصر روبروی پارک ساعی