3434

طباخی و کله پزی و آش فروشی و حلیم پزی

سیراب شیردان و کله پاچه  و آش و حلیم

تماس : 66055377

آدرس : تهران -منطقه 02 - آزادی - نبش کوچه کوه نور - پ. 585