95667

طباخی دلچسب

حلیم گندم - کله پاچه و سیراب شیردان و آش

تماس : 33340518

آدرس : تهران -منطقه 14 - پیروزی - خ. شکوفه - نرسیده به خیابان سیرجان - پ. 205