6545

کله پزی و حلیم و طباخی افق

آدرس : تهران -منطقه 21 - جاده مخصوص کرج - سه راه ارج - بلوار گل ها

تماس : 44508228