1322

رستوران و تالار پذيرايي فردوسي

به مديريت: آقاي قرباني

تالار پذيرايي - مراسم جشنها و غذاداري ها - حنا بندان

مجلل ترين مجموعه پذيرايي بالاترين امكانات بهترين كيفيت محيطي جذاب ودلنشين وكادري مجرب

آدرس تهران  : جاده قديم قم باقر شهر جنب شهرداري مجتمع تجاري فردوس
تلفن: 55212441 - 55202771 - 40-55212438