046

سفره خانه سنتی اریکه تهران

مناسب برای

جشن یا مهمانی کوچک ، شام یا ناهار با خانواده ، جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره

 

 

تلفن: 3   -    26532462
آدرس: میدان لشگرک، ابتدای جاده فشم، زرد بند، سمت چپ