78

 

عطاری و گیاهان دارویی کاج 

عضو جامعه گیاه شناسان دارویی ایران

شماره عضویت  154

 

عرضه کننده داروهای گیاهی و درمان بیماریها

آدرس : تهران - میدان کاج مرکز خرید ابریشم طبقه زیرین رستوران نایب

تماس :     09123966629  -   22078465

مدیر : حسن سبکی  :  09123360124