5555

نان فانتزي گلستان

به مديريت: آقاي خان محمدي

توليد نان هاي حجيم و نيمه حجيم

 

آماده عقد قرارداد برای بوفه مدارس و دانشگاهو فست فودها و ساندویچ و اغذیه فروشی ها

 

آدرس تهران : فلكه دوم صادقيه خيابان آيت ا... كاشاني خيابان گلستان شمالي نبش ميدان
تلفن: 44092236 - 09122706040 - 44069080دورنگار: 44076540