967

تهيه و توزيع مواد غذايي پارسيان 2

به مديريت: خانم خسروي

 

آماده همکاری با شرکت های تهیه غذا و آشپزخانه ها و رستوران ها و ...


آدرس تهران : رسالت هنگام شميران نو جنب نانوايي بربري پارسيان 2
تلفن: 77276024 - 09122930390دورنگار: 77182232