F512

آیا شما هم مانند ما همیشه برای جا دادن درهای قابلمه های متعدد خود در کابینت های آشپزخانه دچار سردرگمی بودید ؟

گاهی برای جا دادن برخی لوازم اشپزخانه دچار زحمت میشویم . اینکه برخی اینقدر خلاق هستند و فکر بکر خود را به منصه ظهور میرسانند بسیار ستودنی ست .

دیگر نگرانی به دل راه ندهید ! کافیست گیره هایی را در داخل درب کابینت نصب کنید و در های قابلمه را روی آن قرار دهید . اندازه ها باید طوری باشد که هر نوع و هر اندازه در قابلمه روی آن جاگیر شود .البته اگر چسبی باشد باید مراقب باشید که چسب های آن کارآیی داشته باشد و مرتب مجبور نباشید که با باز کردن در کابینت درهای قابلمه را از سقوط روی زمین نجات دهید .

خدا پدر و مادر کسی که این فکر بکر را به دیگران انتقال داد , دوصد در جهان و صدهزار در آخرت عوض عنایت نماید .