20100821160533375_ash

 يكي از قديم ترين آش فروشي هاي تهران که آش رشته و شله قلمكار عرصه میکند  آش فروشي 40 ساله "  دايي "  است در خيابان صف یا باغ سپهسالار قرار دارد. غير از آش، این رستوران سنتي غذاهاي سالم و ايراني و سنتی هم مي فروشد.

aaaafdfff

ماه رمضان موقع افطار اینجا سوزن پایین نمیاید ! هرکس شماره تماسی دارد لطفا ارائه کند .

 معمولا طباخی ها در ماه رمضان آش هم میفروشند .