12937200

اگر با پروازهاي شركت ايران اير به ايران بازگشته باشيد، معمولا دفترچه راهنمايي به جهانگردان خارجي داده مي‌شود كه به آنها توصيه مي‌شود در سفرشان به ايران بازديد چه محل‌هايي را نبايد از دست بدهند. چلوكبابي شرف‌الاسلامي بازار كه هنوز هم در زيرزمين است، يكي از همين سفارش‌هاست كه اگرچه تغييراتي كرده اما با ستون‌هاي كاشي‌كاري شده و نورگيرهايش كم و بيش شكل و شمايل قديمش را حفظ كرده.

روی ادامه مطلب کلیک کنید .

علي شرف‌الاسلامي در سال 1317 در بازار بزرگ، جنب مسجد شاه اين چلوكبابي را تاسيس مي‌كند تا براي مسافراني كه از شهرستان‌ها براي خريد به بازار مي‌آمدند و آنهايي كه در بازار كار مي‌كردند، غذايي داشته باشد. ديوارهايش از سنگ بود و نور چلوكبابي هم از نورگيرهاي كف بازارچه تامين مي‌شد.


حسن شرف‌الاسلامي ـ پسر علي شرف‌الاسلامي ـ درباره اين دكان مي‌گويد: «سعي كردم شكل سنتي اينجا تغييري نكند. البته به خاطر بهداشت بايد ديوارها سنگ مرمر و قابل شست‌وشو باشد. من اينها را وقتي دور تا دورش نيمكت چوبي بود و بعدش هم ميز و صندلي‌هاي لهستاني آمد، يادم هست. هنوز پنج، شش تا از اين صندلي‌ها را در خانه داريم. پدرم اينجا را سال 1342 به من واگذار كردند و خودشان هم سال 51 فوت شدند. يادم هست همين جا پشت دخل نشسته بوديم و ناهار مي‌خورديم. به من گفتند كه تو ديگر خودت ياد گرفته‌اي و بلدي. گفتم اين چه حرفي است اينجا مال خودتان است. گفتند يك چيزي به‌ات مي‌گويم كه دوست دارم آن را آويزه گوشت كني. هر كاسبي كه فكر كند مشتري نمي‌فهمد، اين خودش است كه نمي‌فهمد.

بايد بهترين غذا را بدهي كه مشتري هميشه باشد. اين نصيحت مثل روز هنوز هم برايم روشن است و مي‌دانم كه مشتري خوب را از بد تشخيص مي‌دهد.
شرف‌الاسلامي هنوز هم آن قدر مشتري دارد كه با پيك غذا بيرون نمي‌دهد و هركس كه چلوكباب مي‌خواهد بايد همين جا غذا بخورد. مثل بعضي از ايراني‌هاي قديمي ساكن خارج از ايران كه هنوز به عشق خوردن چلوكباب‌هاي شرف‌الاسلامي به بازار مي‌آيند. از روزنامه همشهری