t7665

 برای سطح برخی از دسر ها و شیرینی ها و غذاهای پنیری به مشعلی نیاز داریم که بتوان بدون ایجاد حرارت زیاد و تغییر در خوراک یا دسر رویه آن را کاراملی و طلایی کنیم . این وسیله تورچ یا مشعل دستی  آشپزخانه نام دارد .  Kitchen Torch

t9888

این مشعل دستی ,  گازی است و گاز آن بسته بندی فیکساتوری میباشد .

t75677

مورد استفاده نمونه در طلایی کردن سطح دسر :

 

کرم برولی ( بروله ) Creme Brulée