c706892c6b4cf50e2f4b8a8fb9e12c95

این ظرف با دیواره بلند و شبکه فلزی که از کف ظرف بالاتر است برای بریان کردن و سرخ کردن مرغ یا بوقلمون بریان درسته در داخل فر مناسب است .

p967868

برخی از این ظروف در دار هستند و نیز چنگلک هایی برای بلند کردن ماکیان داغ و بریان دارند .

p5657799

دسنگیره های آنها نیز یا فلزی و یا سیلیکوینی هستند تا در بربر گرمای فر مقاوم باشند .

p7557

دیواره بلند ظرف این امکان را به ما خواهد داد تا سس گریوی  Gravy را نیز در همان ظرف تهیه کنیم . ( در فروشگاه هایپر موجود است )

 بوقلمون بریان درسته کلاسیک ( روز شکرگزاری turkey thanksgiving )