ar45656

برای غذاخوردن سر میز زبان مخصوصی وجود دارد که با کمک لوازم پذیرایی : بشقاب و کارد و قاشق و چنگال صورت میپذیرد . البته برای دریافتن این زبان باید هر دو طرف قادر به درک  مفهوم و معنای آن باشند . این زبان در رستوران های کلاس بالا و هتل های 5 ستاره به بالا کارکرد زیادی دارد .

diningetiquette1

 برای استفاده از سرویس غذاخوری روش امریکایی  American  و  کنتیننتال Continental  مورد استفاده رسمی قرار میگیرد .

آداب استفاده از کارد و چنگال و لوازم پذیرایی سر میز

روش امریکایی American

diningetiquette4

در روش امریکایی :  کارد در دست راست و چنگال در دست چپ . کارد :  برای بریدن لقمه و  چنگال : برای نگهداشتن مواد

dining-etiquette

و سپس بعد از برش , چنگال برای برداشتن و خوردن مواد غذایی بکار میرود .

diningetiquette2

وقتی شما در حال خوردن غذا هستید گاهی پیش میاید که در حال جویدن لقمه ای , کار و چنگال را رها میکنید و کنار بشقاب قرار میدهید . این کار قاعده ای دارد و باید به اینصورت باشد :

کارد کنار بشقاب روی موقعیت ساعت یک و لبه تیز کارد به سمت بشقاب و چنگال در موقعیت ساعت 5 و به سمت بالا نشان دهنده این عبارت است :

" من هنوز در حال غذاخوردن هستم ".

diningetiquette3

وقتی غذای شما تمام شد و دیگر از کارد و چنگال استفاده ای نمیکنید و خیال غذاخوردن هم ندارید و میخواهید میهماندار متوجه شود که میتواند سرویس را از پیش روی شما جمع کند باید کارد و چنگال را با این قاعده در بشقاب قرار دهید . هر دو در کنار هم روی موقعیت ساعت 5 و لبه کارد رو به چنگال و چنگال رو به بالا باشد .

روش کنتیننتال Continental

diningetiquette5

در روش کنتیننتال  مانند روش امریکایی : کارد در دست راست و چنگال در دست چپ . کارد :  برای بریدن لقمه و  چنگال : برای نگهداشتن مواد

diningetiquette6

و سپس بعد از برش کارد در همان دست است و لقمه با چنگال برداشته و خورده میشود .

diningetiquette7

در روش کنتیننتال وقتی در حال خوردن غذا هستید کارد داخل بشقاب روی موقعیت ساعت 5 و لبه تیز کارد به سمت داخل و چنگال در موقعیت ساعت 7 و نوک آن به سمت زیر روی لبه کارد نشان دهنده این عبارت است : " من هنوز در حال غذاخوردن هستم ".

diningetiquette8

 وقتی غذای شما تمام شد و دیگر از کارد و چنگال استفاده ای نمیکنید و خیال غذاخوردن هم ندارید و میخواهید میهماندار متوجه شود که میتواند سرویس را از پیش روی شما جمع کند باید کارد و چنگال روی موقعیت ساعت 5 و لبه کارد رو به داخل و نوک چنگال رو به پایین باشد .

 نکته : البته این مقاله به صرف اینکه سفره خونه یک پورتال مرجع و نیز سایت جامع تخصصی آشپزی است , ترجمه شده و در اینجا منتشر شده تا به اطلاع علاقمندان برسد . ولی به این معنا نیست که بکار بردن آن در همه جا ضروری است و هرکس آن را نداند عمرش برفناست ! مطمئن باشید که حتی اگر شما این مطالب را بدانید و بکار بگیرید , کسانی که بتوانند مفهوم آن را درک کنند به ندرت در اطراف ما ( در این مرز و بوم ) یافت خواهند شد . پس چیزی را از دست نداده اید . این آداب قراردادی هستند که در تشریفات بین المللی ابداع شده اند و دانستن آن بعنوان کسی که در این رشته فعالیت میکند و علاقمند به حرفه آشپزی و تشریفات است خالی از فایده نیست و شاید جایی به درد بخورد . ولی در عین حال قصد نداریم به کسی القا یا تفهیم کنیم که اگر این ها را نمیدانند مبادی آداب و معاشرت نیستند !

شاید در فرهنگ ملی و بومی ما این نکات جایی ندارند و نداشته اند ولی در عوض قطعا خیلی از نکات دیگر نیز در فرهنگ غنی ما وجود دارد که جذاب تر و جالب تر از این موارد باشند و از جمله : درست نشستن سر سفره , تمیز و مرتب بودن بر سر سفره , رعایت حلال بودن رزق و روزی , احترام به بزرگتر ها و غذاخوردن پس از کشیدن غذا توسط بزرگتر ها و اجازه آن ها ,  تعارف به بزرگترها و مسن تر ها و کودکان , تشکر از میزبان و شکر خدا را بجا آوردن , اسراف نکردن , قسمت کردن غذا با نیازمندان و اطعام فقرا و مستمندان و .....  ده ها مورد دیگر که شاید در فرهنگ ملل دیگر موجود نیست و حتما همه شما از قبل به آنها واقف هستید .

فقط خواستم یادآوری کنم که قصد از انتشار این مطالب دست کم گرفتن فرهنگ بومی و ملی ما و ترویج فرنگی مآبی نیست , بلکه بعنوان داعیه دار نشر اطلاعات مربوط به آشپزی و پذیرایی و تشریفات , فقط و فقط اطلاع رسانی است .