e5455

به نظر شما آداب و معاشرت اصولا به چه معناست ؟ آیا رعایت آن فقط منحصر به روابط بین غریبه ها  یا بین رئیس و مرئوس است ؟ آیا بین افراد خانواده یا همسران یا والدین رعایت آداب و معاشرت ضروری نیست ؟ آیا میتوان گفت : " آداب و معاشرت کل رفتار ها و هنجارهای اجتماعی متاثر از قومیت و فرهنگ را در بر میگیرد و نشان دهنده منش و شخصیت افراد و درجه پایبندی آنان به ارتباطات موثر و کارآمد میشود ؟ "

e675757567

آیا آداب و معاشرت نحوه پذیرایی و فرهنگ و آداب و رسوم غذایی ما را نیز در بر میگیرد ؟ آداب و معاشرت باید از کدام سو مورد رعایت قرار گیرد ؟ از سوی میهمان یا میزبان ؟ آیا برای هردوطرف میتوان آدابی خاص و ضروری را جایز دانست ؟ تا چه حد ملزم به رعایت آن هستند ؟ اجبار و اختیار چه نقشی دارند ؟

e45656

در هر پست و مقام اجتماعی که باشیم , در هر سن و سال و از هر طبقه اجتماعی که باشیم حتما مجموعه ای از هنجارها و نرم ( Norm ) های اجتماعی را از جامعه و خانواده آموخته ایم و طبق فرهنگ و آداب و سنن خود ملزم به رعایت آنها هستیم . درحال حاضر به دلیل ارتباطات گشترده و پیشرفت فناوری روابط اجتماعی افراد و اصطکاک آنها با طبقات و سطوح متفاوت اجتماع بیشتر شده و افراد در موقعیت هایی که ارتباط بیشتری میطلبد , قرار میگیرند و لازم است از هنجارهای طبقات دیگر و قوم ها و فرهنگ های دیگر مطلع باشیم و سطح آگاهی و فرهنگ اجتماعی خود را بالاتر برده تا به انزوا کشیده نشویم و قادر به ایجاد سازگاری بیشتر با محیط باشیم و از روابط خود رضایت داشته و فاکتورهای موفقیت را افزایش دهیم .

e76767

یکی از این آداب راه و رسم همنشینی و مجالست است که ناچارا به تبع آن گاهی در نقش میهمان و گاهی در نقش میزبان ظاهر خواهیم شد . پس جا دارد که فرهنگ و آداب پذیرایی و رفت و آمد را بیاموزیم . حتی نحوه لباس پوشیدن و آراستن هم یکی از این موارد آداب و معاشرت هاست .

e4454

آداب معاشرت را چه کسی باید بلد باشد ؟ میهمان ؟ یا میزبان ؟ اگر یکی آموخته باشد و آن دیگری اصلا روحش خبر نداشته باشید چه ؟؟!! یک میهمان آداب دان وقتی به پست یک میزبان مبالات و بی فرهنگ بخورد چه اتفاقی میفتد ؟؟! یا برعکس ؟؟!!  پس آداب و معاشرت یک ارتباط دو سویه است که پاسخ نیاز دارد . وقتی از سمت یکطرف عرضه شود ولی خریدار نداشته باشد کارکرد زیادی نمی تواند داشته باشد . پس باید در هر موقعیتی آداب را هر دو طرف ارتباط باید آموخته باشند . با رعایت آداب و معاشرت اجتماعی , حقوق افراد و آحاد جامعه حفظ میشود .

e798797

استاندارد های اجتماعی , آداب لوکس تشریفاتی نیستند بلکه رعایت آنها , ضامن ارتباط صحیح و تعامل صمیمانه و در نتیجه موفقیت افراد جامعه است .

 

در مدارس ما از تمامی علوم و دانستنی هایی که هیچگاه در زندگی روزمره به دردمان نخورده و نخواهد خورد , آموزش داده میشود ولی اکثر فارغ التحصیلان دبیرستانی ما اصول و قواعد آداب و معاشرت اجتماعی ( حتی خانوادگی و فامیلی ) را نمیدانند . یکی از علل جدایی ها در زندگی مشترک عدم آگاهی از ایجاد ارتباط صحیح با همسر و خانواده همسر است . در اصل فرصتی برای آموزش و یادگیری آنها نبوده و همگی می بایست در مسابقه ورود به دانشگاه شرکت میکردند تا بتوانند صندلی های رشته های مورد نیاز جامعه را در دانشگاه اشغال کنند بدون اینکه حتی بلد باشند با افراد چگونه نشست و برخاست و برخورد کنند , در یک میهمانی رسمی چه برخوردی باید بروز دهند , در مدرسه و دانشگاه و میهمانی و مسجد و زورخانه چه لباسی باید بپوشند ؟

e97878

 در کدام جزوه و درس کلاس به دانش آموزان نحوه سلام و علیک و احوال پرسی و حضور در میهمانی و آداب و رسوم غذاخوردن را آموختیم ؟ در کدام کلاس و کدام جزوه نحوه لباس پوشیدن و آراستن در مجالس عمومی و خصوصی و خیابان و تفاوت آنها را آموزش دادیم که بعدا با چماق از آن نهی میکنیم ؟ در کدام کتاب و جزوه یاد دادیم که استفاده صحیح از کارد و چنگال و قاشق باید چگونه باشد ؟

e656566

در واقع آموزش باید از خردسالی شروع شود که ملکه ذهن باشد . از کودکی باید بیاموزی که وقتی غذاخوردی باید سر سفره یا میز ابتدا از خدا و سپس از بزرگتر تشکر کنی . با دهان پر حرف نزنی و دهان دره نکنی .  برای رفتن به پارک و خیابان نباید مانند میهمانی لباس بپوشی . نوع لباس میهمانی با لباس پارک و پیک نیک فرق دارد . ساز و ضرب و موسیقی تا زمانی آزاد است که مزاحم آرامش و آسایش همسایه تو نباشد . اگر تو رعایت نکنی هفته دیگر او هم رعایت نخواهد کرد . میهمانی ساعت و موقع دارد . لباس پوشیدن و خوردن و نشستن و خوابیدن در میان جمع , ساعت و موقع و آداب دارد .

e87687

استفاده از آزادی های فردی هم آدابی دارد تا خدانکرده نجاوز به حقوق و حریم دیگران قلمداد نشود . مشکل زمانی بروز میکند که حد را نگه نمیداریم و موارد را با یکدیگر اشتباه میگیریم .

e4545

رعایت آداب و معاشرت اجتماعی هم باعث ایجاد نظم و انظباط و آرامش و آسایش در جامعه و خانواده ها خواهد شد و هم به بهبود روابط اجتماعی و تعامل صحیح کمک خواهد کرد و هم باعث خواهد شد تا ارتباطات قومی و فرهنگی در میان جوامع و ملل مختلف ارتقا پیدا کند . بدانیم و بیاموزیم که این قواعد برای قرار گرفتن در محیط و فضای کنونی جامعه واقعی و مجازی یک اصل مهم است وگرنه رفتار و منش ما باعث خواهد شد که بیش از پیش منزوی و ایزوله باقی بمانیم و در میان جامعه بین المللی جایی نداشته باشیم . اسلام و مکتب  انسان پرور آن اولین و قدیمی ترین مکتبی است که رسم و رسوم و آداب و معاشرت را در قالب دین و مذهب به ما عرضه کرده و برای هر تعاملی در جامعه دستور خاصی ارائه کرده پس رعایت آداب و معاشرت و مبادی آداب بودن هیچ تضادی با مذهب ما ندارد .

خیلی از ما به خیلی از مسائل ساده اشراف نداریم و راه و روش آن را بلد نیستیم ولی نه ندانستن عیب است و نه جستجو برای آموختن آن . پس بکوشیم تا نحوه درست تعامل با دیگران در محل کار و منزل و میهمانی و سفر و مدرسه و دانشگاه و ... حتی زیر یک سقف را بیاموزیم . شاید استاندارد های اجتماعی کنونی با گذشته فرق کرده باشند و شاید سختگیری ها کمتر شده باشند و نسل کنونی اهمیت کمتری به آن میدهند ولی آموختن همه این نکات حتما جایی به درد خواهد خورد !

e787657

در این جا فقط  به تبعیت از این قول  " هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد " , قصد یادآوری این نکته بود که هر مکانی آداب و رسوم مربوط به خود را دارد و ما در این سلسله مقالات سعی میکنیم آداب معاشرت اجتماعی مربوط به نحوه غذاخوردن و سرو غذا و پذیرایی و تشریفات را در اماکن عمومی و میهمانی و ... در قالب نکته های عمومی بیان کنیم .

کلاس از که آموختی ؟ از بی کلاسان !!!!!