WaterGarden

برای این منظور میتوان یک جعبه چوبی سفارش داد و داخل آن ظرفی جا داده و پر از آب کرده و گیاهان آب رو ( قابل رویش در آب ) را داخلش جا داد . بخش دیگر خاک پر شده و گیاه کاشته شده است .

213213

با یک چتر و تعدادی گلدان رنگی و چوبی و سفالی و چمن مصتوعی و جعبه های چوبی و انواع مختلف گیاهان و کوزه ها و چندین صندلی حصیری و میز میتوان فضای سبز و زیبایی را در بالکن منزل تدارک دید و از فشار کار و زندگی با این تفرند تا حدی کاست و سرگرمی مناسبی برای اوقات فراغت دست و پا کرد و با مشغول شدن به گل و گیاه برای روزهای تعطیل سرگرمی و تفریح خوبی جور کرد .

985676576

یک کفپوش چوبی برای بالکن و تراس میتواند پوشش مناسبی باشد .

98745656

پشت بام منازل نیز میتواند به این امر اختصاص یابد .خاک مصنوعی نیز میتوانند محل مناسبی برای رشد گیاهان باشد .