breakfast_maker

 

این یک دستگاه ۳ در ۱ است که شامل قهوه ساز ، ماهی تابه و تستر می باشد که قیمت آن در حال حاضر حدود ۵۰ دلار است . قیمتی که واقعا منصفانه به نظر می رسد . محفظه تستر حدود ۶ لیتر جا دارد که به نظر کافی می رسد و قهوه ساز آن به راحتی برای ۴ نفر قهوه درست می کند و با استفاده از ماهی تابه آن نیز میتوانید نیمرو درست کرده و میل نمایید . از نت