kitchen_utensil37

 

وسیله ای برای شکستن تخم مرغ و جدا کردن زرده از سفیده

فروشگاه ابزار آشپزخانه