1asmoothie43

انواع وسایل کنترل پشه ها:
۱ – اسپری های حشره کش: ترکیب اصلی آنها PYRETHOID ها میباشد که باعث کشته شدن حشرات میشود. هنگام استفاده از آنها رعایت این نکات توصیه میگردد:
* قبل از اسپری کردن آنها را خوب تکان دهید.
* پیش از استفاده از آنها کودکان، حیوانات خانگی به خصوص ماهیها، افراد مسن و بیمار و بخصوص زن باردار را از محل دور کنید.
* روی ظروف آشپزخانه، آب و مواد غذایی را کاملا بپوشانید و مستقیما روی آنها اسپری نکنید.


* پس از اسپری کردن اتاق را ترک کنید و پس از ۱۰ دقیقه بازگردید.
* چنانچه دست و هر جای دیگر بدنتان با مواد حشره کش آلوده شد فورا آن را با آب و صابون بشویید.
* پس از اسپری کردن دستهای خود را با آب و صابون بشویید.
* هرگز نزدیک شعله آتش، مواد اشتعال زا، سطوح داغ، لوازم الکتریکی و پریز برق اسپری نکنید.
* حشره کش ها را دور از دسترس کودکان و حیوانات خانگی خود قرار دهید.
* حشره کشها را در محل خنک، خشک و دور از نور خورشید نگه داری کنید. هرگز آنها را در مجاورت منابع حرارتی، داروها و مواد غذایی نگه داری نکنید.
* قوطی حشره کش ها را سوراخ نکرده و یا در آتش نیاندازید.
* هنگام اسپری کردن  سیگار نکشید واز خوردن وآشامیدن مواد غذایی خودداری کنید.
* حشره کشها را در مکانهای با تهویه نامناسب بکار نبرید.
نکته: حشره کش ها نیز غیراز نابود کردن  پشه و یا مگس، موجب کشته شدن دیگر حشرات نافع نیز میگردند.
نکته:حشره کشها سمی و سرطانزا هستند بنابراین تصور نکنید استنشاق آنها آسیبی به شما نمی رساند.
۲- سیستم های تبخیر کننده الکتریکی: ترکیب اصلی بکار رفته در آنها همان PYRETHROID میباشد. با حرارت دادن قرص، ژل و محلول حاوی  حشره کش، ترکیبات کشنده و دفع کننده حشرات به تدریج در فضا منتشر میشود. در ۳ نوع قرص (مثل ویپ)، محلول وژل موجود میباشند. کشنده و دفع کننده حشرات میباشند. نوع قرصی شکل آن برای ۱۰-۸ ساعت موثر است-نوع محلول و ژل آن برای ۴۵ روز (روزی ۱۰- ۸ ساعت)  موثر میباشند. هنگام استفاده از آنها رعایت نکات زیر توصیه میگردد:
* آنها را نزدیک محل خواب  ومواد اشتعال زا قرار ندهید.
* هنگامی که از آنها استفاده می کنید پنجره (دارای توری) را اندکی باز نگه دارید.