1asmoothie71

شاغلین و مدیریت آشپزی در منزل 2

آشپزخانه خود را دوست بدارید . آشپزخانه خود را پاکیزه نگهدارید . معمولا افراد خانواده تمایل دارند که در آشپزخانه گرد هم جمع شوند و بزرگترها روزنامه و نوشتن نامه ها و کوچکترها کارهای مدرسه و اسباب بازی های خود را به آشپزخانه بیاورند . چنین اجازه ای را به آنهاندهید . خط مشی جدیدی را پایه ریزی کنید . آشپزخانه فقط جای پخت و پز و غذا خوردن است . به چه دلیل ؟

البته صرف نظر ازاینکه این کار باعث تخریب روحیه شما میشود - وقتی مجبور باشید که قبل از هر کاری آشپزخانه را جمع و جور و نظافت کنید دیگرانگیزه آشپزی نخواهید داشت .

خلاف این مطلب هم کاملا صادق است : یک آشپزخانه پاکیزه و تمیز میتواند پس از یک روز پر مشغله هم شما را به خود فرا خواند .

ادامه دارد ....

مدیریت پذیرایی و نظافت در منزل و اماکن

www.sofrehkhune.com