1asmoothie79

شاغلین و مدیریت آشپزی در منزل 10
اگرفرزندتان تمام آنچه را که در بشقاب کشیده اید نمی خورد به خود مسلط باشید و با او جر و بحث نکنید .
مطالعاتی که توسط محققین دانشگاه مینه سوتا بر روی 277 خانواده انجام شد نشان داد : که جر و بحث بر سر عادات غذایی فرزندان به هنگام صرف غذا در سر میز باعث ایجاد اختلال در تغذیه میشود . هم والدین و هم فرزندان در طی آن وعده که " بگو مگو " صورت گرفته بیشتر غذای چرب مصرف میکنند .

 

به هنگام بروز فشار عصبی ناشی از جر و بحث ها به جای اینکه ازسبزیجات مثلا اسفناج یا کلم دکمه ای استفاده شود – در مقایسه غذاهای چرب تربیشتر خورده میشود. قاعده يک لقمه را به اجرا در آورید. بجای اینکه فرزندتان را وادار کنید که محتویات بشقاب خودرا کاملا تمام کنند – اجازه دهید به اندازه یک لقمه از تمامی محتویات داخل بشقاب را کنار بگذارند . اگر پس از این لقمه های کنار گذاشته شده باز هم تمایلی به خوردن سبزیجات خود مثلا براکلی یا اسفناج ندارند – اهمیت ندهید .
این روش موجب میشود که آنها تشویق به خوردن غذاهای جدید شوند و از ایجاد فشارهای عصبی به هنگام غذا خوردن جلوگیری شود . سعی کنید فرزندان حودرا در تهیه غذاهای جدید دخالت دهید .این کار احساس همکاری و همیاری به آنها می بخشد .

ادامه دارد ....

مدیریت پذیرایی و نظافت در منزل و اماکن

رفع سوسک های موذی در آشپزخانه و سرویس ها

نکات لازم درباره شرکت‌های خدماتی نظافت منزل

www.sofrehkhune.com