3asmoothie218

رفع لکه واکس کفش از روی پارچه

برای از بین بردن لکه واکس کفش پنبه ای را خیس کرده روی آن بکشید سپس روی پنبه مقداری مایع ظرفشویی بریزید و روی لکه بکشید بعد از این کار پنبه را آغشته به آب کرده دوباره روی لکه بکشید.اگر پاک نشد مقداری الکل روی دستمال ریخته و روی لکه بکشید.

در پایان لباس را با پودر لباسشویی و آب نیمگرم بشویید .

مدیریت نظافت در منزل در سفره خونه