sfoodcourt164

هشدار های نظافتی و صرفه جویی آب برای شب عید

با توجه به احتمال کم آبی در شهرها و مناطق شهری در روزهای پایانی سال، لازم است که  صرفه جویی و مصرف بهینه آب در شهرها از سوی شهروندان رعایت شود . شهروندان تا حد ممکن، نظافت آخر سال منازل خود را به روزهای پایانی سال موکول نکنند ضمن اینکه در آستانه فرا رسیدن عید نوروز از مشترکان انتظار میرود که در رفت و روبها به مناسبت سال نو نسبت به صرفه جویی و مصرف بهینه آب آشامیدنی حساسیت لازم را داشته باشند.

با توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال و انجام سنت رفت و روب و پاکیزه سازی محیط زندگی توسط شهروندان و در نتیجه استفاده بیشتر از آب آشامیدنی برای انواع مصارف خانگی، لزوم رعایت اصول صحیح مصرف آب شرب ضروری است.

استفاده از شیلنگ آبی که همواره باز است، آثار نامطلوبی دارد .

شست و شوی فرش و قالیچه به صورت غرقابی و استفاده از شیلنگ که به صورت مداوم باز است به جای بهره گیری از چند سطل آب و یا سپردن فرشها به مراکز قالیشویی از مصادیق بارز هدر دادن آب است.ستفاده از فشار آب خارج شده از شیلنگ برای نظافت حیاط و پارکینگ منازل به جای بهره گیری از جارو و آبپاش همچنین شستن خودرو با شیلنگ به جای استفاده از سطل آب و دستمال از دیگر مصادیق بارز هدر دادن آب است.دلیل لازم است شهروندان تا حد ممکن از سطل آب و دستمال، جاور و آبپاش استفاده کنند ضمن اینکه رعایت و انجام صحیح توصیه های مربوط به صرفه جویی در مصرف آب می تواند به حفظ وضعیت متعادل شبکه توزیع آب شهری بسیار کمک کند.

کاهش مدت زمان استحمام و دوش گرفتن و استفاده از ماشین لباسشویی با ظرفیت کامل، به منظور جلوگیری از افت فشار آب در شبکه سراسری و برخورداری همگان از جریان متعادل و مستمر آب ضروریست و  کلیه شهروندان انجام نظافت و رفت وروب محیط زندگی خود را به آخرین روزهای پایانی سال موکول نکنند. شهروندان از هم اکنون نظافت را آغاز کنند و آن را به روزهای پایانی سال موکول نکنند ضمن اینکه لازم است در یک دوره زمانی تدریجی از آب برای مصارف ضروری خود استفاده کنند.