sfoodcourt1678

روش های مصرف صحیح و صرفه جویی در آب 4

سعی کنید مدت استحمامتان کوتاه باشد. آب پخش کن دوش حمام را با نوع جدید آن (سردوش کاهنده مصرف) تعویض کنید.

برای دوش گرفتن در حمام، زمان بگیرید و آنرا به کمتر از ٥ دقیقه برسانید،چون در این صورت ماهیانه حدود ٤٠٠٠ لیتر آب صرفه جویی خواهد شد.