sfoodcourt1680

روش های مصرف صحیح و صرفه جویی در آب 6

بهتر است برای شستن سبزیجات ابتدا آنها را در ظرفی بخیسانید و سپس آب بکشید.