131242342161

برنامه ریزی برای نظافت ماهانه

یک روز تعطیل را برای این کار در نظر بگیرید تا همه کارها را انجام دهید و یا این که کارهای نظافت ماهانه خود را بین روزهای هفته تقسیم کنید.

1- با استفاده از دستمال آینه حمام را تمیز کنید.

2 - قفسه و کشوهای مخصوص سبزی یخچال را بشویید.

3 - زیر کوسن های مبل ها را جاروبرقی کنید.

4 - یخچال را تمیز کنید.

5 - سطل های آشغال را شست وشو دهید.

گروه مطالب » مدیریت پذیرایی و نظافت در منزل و اماکن