131242342162

برنامه ریزی برای نظافت سالانه

۱۲ برنامه نظافت و تمیزکاری خود را بین ۱۲ ماه سال تقسیم کنید و به مرور انجام دهید:

 

ماه اول:

کابینت دارو را مرتب کنید و تمامی داروهای تاریخ گذشته را دور بریزید.
 

ماه دوم:

مکان هایی که دسترسی به آن سخت است مانند پشت گاز، یخچال، لباس شویی، مبلمان و زیر تخت را تمیز کنید.

ماه سوم:

فرش و قالی ها را با دقت تمیز کنید.
 

ماه چهارم:

پنجره ها را تمیز کنید.


 گروه مطالب » مدیریت پذیرایی و نظافت در منزل و اماکن

ماه پنجم:

کابینت های آشپزخانه را مرتب کنید.

 
ماه ششم:

لحاف، روتختی، روبالشتی و پتو را شست وشو دهید.
 

ماه هفتم:

انباری را مرتب و تمیز کنید.

 
ماه هشتم:

کمد و کشوهای لباس را مرتب کنید. لباس های اضافه را جدا کنید و به افراد نیازمند هدیه دهید.
 

ماه نهم:

کمد رخت خواب ها را مرتب و تمیز کنید.

 
ماه دهم:

یخچال فریزر را یخ زدایی کنید؛ اجاق گاز و فر را تمیز کنید.

ماه یازدهم:

ظروف چینی و غیرچینی را بشویید.
 

ماه دوازدهم:

تشک ها را در صورت نیاز مرتب و تعمیر کنید، پرده و مبل ها را تمیز کنید.

 

گروه مطالب » مدیریت پذیرایی و نظافت در منزل و اماکن