131242342164

شستن پرده ها با نوشابه گازدار

اگر پرده های شما بسيار كثيف شدند، مي توانيد از نوشابه گاز دار كمك بگيريد. به اين صورت كه يك شيشه نوشابه را همراه با پودر لباسشويي روي پرده و پارچه و لباسهاي كثيف بريزيد و به طور معمولي آنها را بشوييد. خواهيد ديد كه لباسها چقدر تميز مي شوند.

گروه مطالب » مدیریت پذیرایی و نظافت در منزل و اماکن