131242342174

لكه گيري با شوینده ها

يك نكته در مورد استفاده از مواد پاك كننده:

اگر براي لكه گيري از مواد پاك كننده استفاده مي كنيد ، در نظر داشته باشيد كه حتماً از آب سرد استفاده كنيد. زيرا آب گرم باعث مي شود كه لكه ها ديرتر از بين بروند . در صورتي كه آب سرد، لكه ها را بهتر و سريعتر از بين مي برد.

 مدیریت پذیرایی و نظافت در منزل و اماکن